Konstitucija

LIETUVIŲ TAUTA

I SKIRSNIS, LIETUVOS VALSTYBĖ

II SKIRSNIS, ŽMOGUS IR VALSTYBĖ

III SKIRSNIS, VISUOMENĖ IR VALSTYBĖ

IV SKIRSNIS, TAUTOS ŪKIS IR DARBAS

V SKIRSNIS, SEIMAS

VI SKIRSNIS, RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VII SKIRSNIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

VIII SKIRSNIS, KONSTITUCINIS TEISMAS

IX SKIRSNIS, TEISMAS

X SKIRSNIS, VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS

XI SKIRSNIS, FINANSAI IR VALSTYBĖS BIUDŽETAS

XII SKIRSNIS, VALSTYBĖS KONTROLĖ

XIII SKIRSNIS, UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

XIV SKIRSNIS, KONSTITUCIJOS KEITIMAS

BAIGIAMIEJI NUOSTATAI