10-straipsnis Konstitucija - 10 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

+1 / -2     + -

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius.
Valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių.