11-straipsnis Konstitucija - 11 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

+0 / -1     + -

Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje.
Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip.