128-straipsnis Konstitucija - 128 straipsnis

128 straipsnis

128 straipsnis

+0 / -0     + -

Sprendimus dėl valstybinės paskolos ir valstybės kitų esminių turtinių įsipareigojimų priima Seimas Vyriausybės siūlymu.
Valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką nustato įstatymas.