13-straipsnis Konstitucija - 13 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

+3 / -1     + -

Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje.
Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip.