130-straipsnis Konstitucija - 130 straipsnis

130 straipsnis

130 straipsnis

+1 / -1     + -

Valstybės biudžeto projektą sudaro Vyriausybė ir pateikia Seimui ne vėliau kaip prieš 75 dienas iki biudžetinių metų pabaigos.