134-straipsnis Konstitucija - 134 straipsnis

134 straipsnis

134 straipsnis

+1 / -1     + -

Valstybės kontrolė prižiūri, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas.
Valstybės kontrolierius teikia Seimui išvadą apie metinę biudžeto įvykdymo apyskaitą.