30-straipsnis Konstitucija - 30 straipsnis

30 straipsnis

30 straipsnis

+5 / -4     + -

Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą.
Asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas.