45-straipsnis Konstitucija - 45 straipsnis

45 straipsnis

45 straipsnis

+0 / -0     + -

Piliečių tautinės bendrijos savo tautinės kultūros reikalus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą tvarko savarankiškai.
Tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą.