51-straipsnis Konstitucija - 51 straipsnis

51 straipsnis

51 straipsnis

+1 / -0     + -

Darbuotojai, gindami savo ekonominius ir socialinius interesus, turi teisę streikuoti.
Šios teisės apribojimus, įgyvendinimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymas.