52-straipsnis Konstitucija - 52 straipsnis

52 straipsnis

52 straipsnis

+1 / -9     + -

Valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais.