75-straipsnis Konstitucija - 75 straipsnis

75 straipsnis

75 straipsnis

+0 / -0     + -

Seimo skirti ar rinkti pareigūnai, išskyrus Konstitucijos 74 straipsnyje nurodytus asmenis, atleidžiami iš pareigų, kai Seimas visų Seimo narių balsų dauguma pareiškia jais nepasitikėjimą.