lietuviu-tauta-straipsnis Konstitucija - Lietuvių tauta straipsnis

Lietuvių tauta straipsnis

Lietuvių tauta straipsnis

+12 / -6     + -

– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, 
– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, 
– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, 
– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, 
– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, 
– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, 
– siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, 
atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ.